O LKE

Wszyscy zgadzamy się, że zespół to coś więcej niż jego poszczególni członkowie. Aby móc wykorzystać wszystkie niezbędne składniki najnowocześniejszych i przyszłościowych systemów wózków przemysłowych, najlepiej jest polegać na silnym partnerze. LKE to firma, która kieruje się dążeniem do doskonałości w tym, co robi i wielokrotnie udowadnia, że doskonałe rozwiązania usprawniające procesy są możliwe w niemal każdym środowisku produkcyjnym.

Nasz cel

Naszym celem jest wprowadzanie na rynek rozwiązań do kompletacji, przenoszenia i przechowywania towarów, które oszczędzają czas, pieniądze i zasoby oraz są idealnie dostosowane do wymagań naszych klientów.

Bezpieczny

Wysoka jakość

Wydajność

Dobra wartość

Nasz
Odpowiedzialność

Ludzie potrzebują celów i wartości, podobnie jak firmy. Nasze zrozumienie i nasze cele opierają się na korporacyjnej kulturze współpracy. To właśnie ten sposób współpracy i wartości naszych działań stanowią fundament. Obejmuje to pasję do naszych produktów, uczciwość, przedsiębiorcze myślenie i zachowanie oraz szacunek. Chcemy budować zaufanie, dawać przykład i brać odpowiedzialność. Dla nas oznacza to wspólne życie filozofią, która zapewnia orientację i tożsamość. Grupa LKE kieruje się tymi wartościami z przekonania. W tym celu sformułowaliśmy deklarację misji, która określa wyznawane przez nas wartości i stanowi podstawę naszych działań – i będziemy ją kontynuować w przyszłości.

info@lke-group.com Kontaktformular +49 2365 9100-130