Nasza odpowiedzialność

Ludzie potrzebują celów i wartości, podobnie jak firmy. Nasze zrozumienie i nasze cele opierają się na korporacyjnej kulturze współpracy.

Opieramy się na tym

To właśnie ten sposób współpracy i wartości naszych działań stanowią fundament. Są to pasja do naszych produktów, uczciwość, szacunek oraz przedsiębiorcze myślenie i zachowanie. Chcemy budować zaufanie, dawać przykład i brać odpowiedzialność. Dla nas oznacza to wspólne życie filozofią, która zapewnia orientację i tożsamość. Grupa LKE kieruje się tymi wartościami z przekonania. W tym celu sformułowaliśmy deklarację misji, która określa wyznawane przez nas wartości i stanowi podstawę naszych działań – i będziemy ją kontynuować w przyszłości.

Wszyscy jesteśmy dumni z naszej pracy, ponieważ nasi pracownicy są kapitałem naszej firmy. Ich doświadczenie, zaangażowanie i motywacja sprawiają, że odnosimy sukcesy. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do rozwoju naszych pracowników poprzez regularne szkolenia i seminaria. Jednak zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników w każdym miejscu pracy jest dla nas szczególnie ważne.

Codzienna współpraca charakteryzuje się budowaniem zaufania i uczciwym traktowaniem siebie nawzajem. Możliwość polegania na sobie nawzajem, branie odpowiedzialności, ciekawość i dawanie przykładu inspirują nas, naszych kolegów i naszych klientów. Nasi pracownicy są elastyczni i elastyczni, otwarci na nowe pomysły, co rodzi chęć wprowadzania innowacji. Nasi pracownicy podchodzą do przyszłych wyzwań i zadań z odwagą, inicjatywą i pewnością siebie.

Zgodnie z mottem: Razem na rzecz jakości i innowacji, tj. w dialogu ze sobą na wszystkich szczeblach hierarchii, każdy pracownik promuje naszą kulturę korporacyjną. Ponieważ praca w dobrej atmosferze to także dobra zabawa. Motywacja i radość z pracy wzrastają, co oznacza większą wydajność i satysfakcję z pracy. I to właśnie sprawia, że nasz biznes odnosi sukcesy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy jest absolutnym priorytetem dla Grupy LKE. Oprócz jakości produktów i sukcesu ekonomicznego, równie ważnymi celami korporacyjnymi Grupy LKE są bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona zdrowia.

Dla nas dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie są dziełem przypadku, ale rezultatem systematycznych i konsekwentnych działań.

Kodeks postępowania

Jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności wobec klientów i pracowników. Dlatego ustanowiliśmy dla siebie surowe zasady etyczne, którymi kierujemy się w naszej działalności biznesowej.

Oczekujemy, że nasi partnerzy biznesowi, którzy utrzymują relacje biznesowe ze spółką LKE, będą opierać swoje działania na tych samych zasadach etycznych, co Grupa LKE. Z tego powodu LKE opracowała Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych, który określa standardy relacji biznesowych.

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości oferuje możliwość anonimowego kontaktu i komunikacji z nami za pośrednictwem zewnętrznego portalu internetowego. Jeśli chcesz przekazać nam anonimową wskazówkę, możesz to zrobić tutaj
tutaj
na portalu.

Społeczny
Zaangażowanie

Grupa LKE od wielu lat angażuje się w opiekę nad ciężko chorymi dziećmi i wspiera projekty społeczne i placówki w całych Niemczech.

Centrum opieki paliatywnej dla dzieci w Datteln: Projekt, który jest bardzo bliski naszemu sercu. Tutaj nieuleczalnie chore dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem znajdują pomocną dłoń, zaawansowaną technologicznie medycynę paliatywną, niezbędną pomoc i wsparcie, aby choć trochę ułatwić im tę trudną sytuację życiową.

Ochrona klimatu i zrównoważony rozwój

Koncepcje zrównoważonego rozwoju są integralną częścią strategii korporacyjnej Grupy LKE – od starannego wykorzystania zasobów po rozwój innowacyjnych, energooszczędnych i trwałych produktów.

Części zamienne są nadal dostępne po wielu latach. Istniejące urządzenia i systemy można zatem w większości przypadków naprawić.

info@lke-group.com Kontaktformular +49 2365 9100-130